TUNUS-TÜRKİYE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
After all the states instant payday loans lender is good.

Türkiye ile Tunus Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması”, yürürlüğe girişine dair 53. maddesi uyarınca yapılan nota teatisi çerçevesinde 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25 Kasım 2004 tarihinde imzalanan ve 16 Mart 2005 tarih ve 5318 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan, 13 Nisan 2005 tarih ve 2005/8734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 10 Mayıs 2005 tarihli ve 25811 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasında dokuz yıllık bir geçiş döneminin sonunda serbest ticaret alanı tesis edilmektedir. Anlaşma, tercihli ticaretin yanı sıra, devlet tekelleri, rekabet ve devlet yardımları, fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu alımları, ekonomik ve teknik işbirliğine dair ayrıntılı hükümler ihtiva etmektedir. Anlaşma ile, mal ticaretindeki kısıtlamaların tedricen kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Anlaşma ile Sanayi Ürünleri Bakımından Tesis Edilen Tercihli Rejim Sanayi ürünlerine ait tavizler Protokol I de düzenlenmektedir.

Türkiye, sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte sıfırlamayı taahhüt etmiştir. Tunus un Türkiye menşeli ürünlerin ithalatında uygulayacağı rejim açısından ise, anılan Protokol ün ekinde yer alan I, II ve III sayılı listeler için vergilerin aşamalı olarak indirilmesi, bu listeler kapsamı dışında kalan sanayi ürünleri için Tunus un uyguladığı vergilerin Anlaşma yürürlüğe girer girmez sıfırlanması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, I Sayılı Liste de yer alan ülkemiz menşeli sanayi mallarına Tunus un uyguladığı gümrük vergisi ve eş etkili vergiler, yıllık %12 lik (7 nci yılda yapılacak son indirim %16 olacaktır) indirimlerle, 7 nci yılın sonunda sıfırlanacaktır. Tunus açısından daha büyük hassasiyet arz eden II Sayılı Liste kapsamı ürünlerdeki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ise, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden iki yıl sonra %9, takip eden yıllarda ise yıllık %13 lük indirimlerle, 9 uncu yılın sonunda sıfırlanacaktır. Taviz dışı bırakılan ürünler III Sayılı Liste de sayılmaktadır.

I Sayılı Liste kapsamında başlıca; ham mermer ve travertenler, plastik mamulleri, tekstil iplikleri, sentetik/suni filamentten mensucat, tüller, örme tüylü mensucat, bazı seramik mamulleri, filmaşin, demir-çelik çubuklar ve teller, demir-çelikten eşya, beyaz eşya aksam ve parçaları, binek otomobilleri ve bunların aksam ve parçaları yer almaktadır.

II sayılı Listede ise, klinker, çimento, kozmetik/parfümeri müstahzarları, sabunlar, yıkama/temizleme müstahzarları, kara taşıtlarının dış lastikleri, kağıt ve kartonlar, pamuklu mensucat, diğer dokunmuş veya örme mensucat, hazır giyim, battaniye, nevresim, porselen/seramikten eşya, cam eşya, demir-çelik mamulleri (yarı mamuller, köşeli çubuklar, L şeklinde profiller, vs.), klima cihazları, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, toplu yolcu taşıtları, yük taşıtları, vs. yer almaktadır.

III sayılı Liste, sanayi malları itibariyle, AB-Tunus Ortaklık Anlaşmasındaki negatif liste ile aynıdır. Listede; dokunmuş halı ve yer kaplamaları, el işi danteller, el örgüsü duvar halıları, yer bezleri, bulaşık bezleri ve kullanılmış giyim eşyası yer almaktadır.

Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girişiyle birlikte, ülkemiz menşeli tabii boratlar, maden cevherleri, sodyum karbonat, kauçuktan boru ve hortumlar, pamuk ve döküntüleri, naylon/polyamid/polyester iplikleri, sentetik filament demetleri ve lifler, dokunmamış mensucat, dokunmuş kadife, peluş, tırtıl mensucat, demir-çelikten ark kaynağı, yassı hadde demir-çelik mamulleri, bakır teller, bulaşık makineleri, sıvı dielektrik transformatörleri, iş makineleri (greyder, küreyici, yol silindirleri, vs.), bazı binek otomobilleri, zirai/ormancılık traktörleri başta olmak üzere, ağırlıklı olarak ham maddeler ile Tunus un üretmediği nihai ve yarı mamuller gümrük vergisinden muaf olarak bu ülkeye ithal edilebilecektir.

Tarım Ürünleri Ticaretinde Tercihli Rejim
Diğer taraftan, Protokol II; tarım ürünleri ticaretinde uygulamaya konulacak olan tercihli ticaret rejimini belirlemektedir. Tarım, balıkçılık ve işlenmiş tarım ürünleri itibariyle, Anlaşmada seçilmiş bazı ürünlerde (pozitif liste temelinde) tarife kontenjanı dahilinde taviz değişiminde bulunulmuştur.

Tablo A da Tunus menşeli tarım ürünlerinin Türkiye ye ithalatında uygulanacak düzenlemeler, Tablo B de ise Türkiye menşeli tarım ürünlerinin Tunus a ithalatında uygulanacak düzenlemeler yer almaktadır.

Önemli Not
Anlaşmanın eklerinde yer alan listeler (Protokol II deki Tablo B hariç) Tunus un mal sınıflandırma sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, onbirli GTİP olarak belirlenmiş ürünlerin ayrıntılı tanımları için Tunus tarafından temin edilen tablonun (Fransızca) incelenmesi önem arz etmektedir. Diğer taraftan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Pazara Giriş Veri Bankası, ülkemizden internete bağlanan kullanıcılara da açılmış olup, ihracatçılarımızın diğer ülkelerin yanı sıra Tunus tarafından uygulanan gümrük vergilerine internet üzerinden http://mkaccdb.eu.int/cgi-bin/wtdtar/wtdquery.pl?country=TN adresinden (İngilizce) ulaşmaları da mümkün bulunmaktadır.


secured payday loans
secured payday loans
However in a fast cash advance loans how you want to normal.
However in a fast cash advance loans how you want to normal.
Secondly make your identity payday loans that this syst
Türkçe / Mevzuatlar
   
Copyriht Nil Bilisim Ltd.2007 Desing By ASDTasarım