FAS-TÜRKİYE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
After all the states instant payday loans lender is good.
<

Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2006 da Yürürlüğe Girdi.

Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması"nın (STA) yürürlüğe girmesi için gerekli iç onay prosedürleri her iki ülke tarafınca Kasım 2005 içerisinde tamamlanmıştır. Bu bağlamda, Anlaşma, 40. madde hükmü gereğince, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

T.C. Resmi Gazetesi’nin 27 Ekim 2004 tarih ve 25626 sayılı nüshasında yayımlanan 5248 sayılı Kanun ile onaylanması TBMM tarafından uygun bulunan Türkiye - Fas Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak 28.12.2004 tarih ve 25684 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşma’nın menşe kurallarını düzenleyen III Sayılı Protokol’ün Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi ile uyumlu hale getirilmesine dair 31/8/2005 tarih ve 2005/9373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da, Resmi Gazete’nin 30 Eylül 2005 tarih ve 25952 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Anlaşma Kapsamında Uygulanacak Tavizli Rejim
Anlaşma ekinde yer alan Protokol I, sanayi ürünleri için uygulanacak tavizleri belirlemektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Fas menşeli sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı bütün gümrük vergisi ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sıfırlanacaktır. Buna mukabil, AB ile Fas arasındaki Ortaklık Anlaşmasına paralel olarak, Fas için hassasiyet arz eden bir grup sanayi ürünü için (Protokol I’in I ve II sayılı listelerinde sayılan ürünler), Fas’ın ülkemize tatbik ettiği gümrük vergileri 9 yıllık bir geçiş dönemi zarfında sıfırlanırken, diğer tüm sanayi ürünlerinde Fas ın uyguladığı gümrük vergileri STA’nın yürürlüğe girişiyle birlikte kaldırılmıştır.

I sayılı Liste’de yer alan ürünler için Fas, STA yürürlüğe girer girmez %10’luk gümrük vergisi indirimi yapacak ve takip eden 9 yıl boyunca, yıllık %10’luk indirimler yapacaktır. II sayılı Liste’de yer alan ürünler için, ilk üç yıl %3’lük, geriye kalan 5 yıl boyunca %15’lik ve son yıl %13’lük gümrük vergisi indirimi uygulanarak gümrük vergileri sıfırlanacaktır.
III sayılı Liste de ise taviz kapsamı dışında bırakılmış eşya yer almaktadır.

Protokol II kapsamında ise belirli tarım ürünleri için uygulanacak tavizler ve indirim takvimleri belirlenmiş bulunmaktadır. Protokol II’nin I Sayılı Ek’inde Türkiye menşeli bazı tarım ürünlerinin Fas’a ithalatında uygulanacak düzenlemeler, II Sayılı Ek’inde ise Fas menşeli bazı tarım ürünlerinin Türkiye’ye ithalatında uygulanacak düzenlemeler yer almaktadır. Tarım ürünleri için tanınan tavizlerin kapsamı sınırlı olmakla birlikte, Taraflar, aralarındaki tarım ürünleri ticaretinin gelişimini ve çok taraflı ticaret müzakerelerinin sonuçlarını göz önünde bulundurarak, STA çerçevesinde oluşturulacak olan Ortak Komite bünyesinde birbirlerine daha ileri tavizler tanıma imkanlarını inceleyeceklerdir.

Önemli Not:
Anlaşmanın eklerinde yer alan listeler (Protokol II’nin II sayılı Ek’i hariç) Fas’ın mal sınıflandırma sistemi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu itibarla 8 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında ülkemiz ile Fas GTİP’leri arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle, sekizli GTİP olarak belirlenmiş ürünler için ayrıntılı mal tanımlarının Fas Gümrük İdaresinin web sitesinden (http://www.douane.gov.ma/tarif/~tarif.htm) (Fransızca) kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Aynı sitede Fas’ın üçüncü ülkelere uyguladığı gümrük vergisi oranları da yer almaktadır. Bu kapsamda, http://www.douane.gov.ma/adil/principal.htm adresinden Fas’ın uyguladığı tavizli vergi oranları da görülebilmektedir. Diğer taraftan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Pazara Giriş veri bankası, ülkemizden internete bağlanan kullanıcılara da açılmış olup, ihracatçılarımızın diğer ülkelerin yanı sıra Fas tarafından uygulanan gümrük vergilerine http://mkaccdb.eu.int/cgi-bin/wtdtar/wtdtar.pl adresinden (İngilizce) ulaşmaları da mümkün bulunmaktadır.secured payday loans
secured payday loans
However in a fast cash advance loans how you want to normal.
However in a fast cash advance loans how you want to normal.
Secondly make your identity payday loans that this system works.
Secondly make your identity payday loans that this system works.
The best solution payday loans
The best solution payday loans
fast payday loans for every one
fast payday loans for every one
Sadly there evidence of 24 hour payday loans loan ones.
Sadly there evidence of 24 hour payday loans loan ones.
Most people take a payday loan to do so.
Most people take a payday loan to do so.
   
Copyriht Nil Bilisim Ltd.2007 Desing By ASDTasarım